İndir (.doc)
Çekirdekten, bu, yeter,
Bülbüller gibi öter;
Sönmüş idi bu ateş,
Yaktı, eyledi beter.

Biz baktıkça bu güle,
Neş'eli, güle güle,
Aşkı bizi benzetti
Güle âşık bülbüle.

Tekrar, ettik biz heves,
Zaptetmez oldu kafes;
Yaşar, hâli, ebedî,
Yayılır çıkan nefes.

Kulakları doldurur,
Bizi durdurur huzûr;
Ona eğilen boyun,
Âşıktır, bilmez gurur.

Her huydan olur sâlim,
Nefsinden olur elîm;
Metheylemekten âciz
Bu hâli, benim dilim.

Zapteden: Hüseyin Bobuş, Dr. Çakmak, Nesîmî Özsevenler, Ş. Kutkan.

Not: Bundan evvelki iki doğuş gibi bu doğuş da, küçük İsmail hoppalada oynarken doğmuştur.