İndir (.doc)
Bu dünyânın elinden
Âciz kalıyorum ben;
Mevtâ eyledi beni,
Sıkar, oluyor, kefen.

Beni eyledi bir kul,
Bu mudur Yârab, usûl?
Durmaz dâvet edersin,
Dersin: boşan da kurtul?

Var mı benim irâdem?
Kanlar akıtır dîdem:
Yüzünü seyredince,
Hayat, oldu cehennem.

Senden olmazsa himmet,
Zâlim, etmez merhamet;
Elinden kurtar beni,
Sonunda eyle dâvet.

Senden olur imdâdım,
Onun için feryâdım:
Fânî oldum bakarak,
Sâdece kaldı adım.

Bâzı, beni, tanımam,
Desteleyince bu gam; (1)
Bu (Emre)lik sarınca
Senden kesilir ilham.

Zapteden : Selim Akgül
Saat:9.55


(1) Destelemek = sarmak, yakasından yapışmak.

9.2.1954