İndir (.doc)
Gösterelim İsmâil'i:
(İlm-i Ledün) okur dili;
(Aşk Mektebi)dir tahsîli,
Böyle yaratmış Allahım.

Âzâd olur kibrü kinden,
(Dost)a vâsıl olur dinden,
Böylece geçer kendinden,
Böyle yaratmış Allahım.

Kendisine çağırır Yâr;
Kendi söyler, kendi duyar,
Her sıfattan ârî Gaffar,
Böyle yaratmış Allahım.

Bâzı tutar O'na huzûr,
Yanına yaklaşmaz gurur,
Gözlerinden akıyor nur,
Böyle yaratmış Allahım.

Yaradana, yüzü, benzer,
Yürür, Arşı Âlâ gezer,
Her âlemden mânâ sezer,
Böyle yaratmış Allahım.

Bâzı, yerlerde sürünür,
Zelilden zelil görünür,
Et ile tene bürünür,
Böyle yaratmış Allahım.

Dem gelir, olur âşikâr,
Kendisine benzer arar,
Mânevî âleme kaçar,
Böyle yaratmış Allahım.

Bâzı tanımaz (esmâ)yı,
Muhît olur (Müsemmâ)yı,
Tebdîl eder bu sîmâyı,
Böyle yaratmış Allahım.

Bakar da eder kumanda,
Gözlerinden bakar Hudâ,
Âşıklara eder edâ,
Böyle yaratmış Allahım.

Yaratır da sever kulu,
Böyledir onun usûlü,
(Emre)nin dayandı yolu,
Böyle yaratmış Allahım.

Zapteden : Vasfiye Değirmenci, Selim Akgül, Mehmet, Ekrem Özhatay, Salih İnan.
Saat:20.30

Not: Bundan evvelki gibi, bu doğuş da küçük İsmail hoppalada oynarken doğmuştur.
2.2.1954