İndir (.doc)
Mânevî bakışlı Yârim!
Dâim Seninle her vârım;
Âşikâr oldu esrârım,
Tahammül bitti Allahım!

Gözlerinde açar güller,
Yüzünde öter bülbüller,
Seni zikreder her diller,
Karârım bitti Allahım!

Şavkın vurur yere, göğe,
Yanıyorum öğe öğe,
Ben dirildim seve seve,
Karârım bitti Allahım!

Sen her canın mihverisin,
Sana dayanır bütün din,
İlmin bitmez, gayet zengin...
Karârım bitti Allahım!

Sen Âdem'i ettin yuva,
Sana âşık oldu Havvâ,
Dilin yetmişiki hava...
Karârım bitti Allahım!

Sana kimse bulamaz ad,
Her görenler eder feryat,
Âşıka sendendir imdat,
Karârım bitti Allahım!

Gözlerindir (Zümrüdanka),
Yüzün ayna olmuş Hakka,
Ben yok oldum baka baka,
Karârım bitti Allahım!

Kapında esir (İsmâil),
Arada kalması hâil,
Sen yakarsın, o döker dil,
Karârım bitti Allahım!

Zapteden : Vasfiye Değirmenci
Saat: 9.50
1.2.1954