İndir (.doc)
Dört unsurdan yaptın çeşitli resim,
Kendini eyledin, onlara taksim;
Kimisi âşıktır, kimisi hasım,
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kimisi âşıktır, yüzüne bakar,
Âhü efgan ile, kendini yakar,
Gözden âmâ olan, göremez, korkar,
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kimisi olmuştur, görerek fânî,
Kimisi hayatta; diyemez: hani?
Kimisi bahîldir, kimisi ganî,
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kimisi bakmağa, durmaz, eder âh,
Kimisi görünce, ediyor ikrah,
Kimisi gamlıdır, kimisi ferah,
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kimisi uyumaz, seheri bekler,
Kimisi anlamaz, onlara güler,
Kimisi bilerek, söyler türküler,
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kiminin gönlünü, eyledin saray,
Kimine dedin ki: gaayetle kolay,
Kimisine dedin: sen posteki say!
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Kimisine dedin: Sana çok uzak!
Kimisine dedin: Tutulma, tuzak!
Kimisine dedin: Yakınsın, sen bak!
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Bu (Emre)ye ettin, aşkını kısmet,
Bir dahî eder mi, dünyâya minnet...
Gezerek tozarak, eder ibâdet;
Hangisinde acep, bilinmedik suç?

Zapteden : Fikri Emre
Saat:8.20
24.1.1954