İndir (.doc)

Emre - Herkes Allaha yakın olanın hâdimidir, hizmetçisidir. Allahın yasak ettiği şeyleri yapanlar da âşıkların hâdimidir: Dedikodu eden, söğen - sayan, taş atan hepsi. Onlara kızmıyacağız, onları hor görmiyeceğiz. Allah onlara da: "âşık olun!" diyor, o yolu açıyor. Bu nîmeti istemiyenden de derhâl alır, bir kuyuya doldurur. Er koyunun, er kuzusu olur, derler. Bu iş çabuk olmalı, çünkü arkasında "ikrah" hâli var. Ağzımızda diş varken yemeklerin tadını alalım. Dişimiz döküldükten sonra tadını alamayız. İş, bu lezzetin içine girmede. Bâzıları, dişleri varken çiğneyip lezzetini almamışlar da bu lokmanın, onun için kaçıyorlar ve söyleniyorlar. Allah bizi böylece ilâhî elekten eler. Ama gönül hiç birinden geçmez.