İndir (.doc)
Bakın şunun boyuna, (1)
Gine çıktı oyuna;
İki cihan görünür,
Bu, küçücük bir ayna.

Pervâne gibi döner,
Kâh yanar, kâh da söner;
Küre'nin nizâmına,
Gözü edilmiş mihver.

İçten söylenir sesi,
Mânâ döker nefesi;
Kendi noktaya benzer,
Muhabbet hazînesi.

Bâzı görünür toprak,
Bâzı görünür berrak;
Başı (Arş-ı Âlâ)da,
Bâzı görünür yaprak.

Baksa, koparır afat,
Verir her dimâğa tad;
Gözlerinden okunur
O (Kitâb-ı Kâinât).

Her hâller, eder zuhûr,
Kendi görünür: uyur;
Eğer etse işâret,
Dirilir ehl-i kubûr.

Emrinde bütün zerre,
Bizi saklıyan Kürre;
(Emre)! sen metheyledin,
Acep hangi göz göre?

Zapteden : Fuzûle Emre
Saat:8.50


(1) Bu doğuş da, Emre'nin torunu İsmail hoppalada sıçrarken doğmuştur.

17.1.1954