İndir (.doc)

Emre - Ehlullahın ve âşıkların sözlerinin mânâları aynı, fakat ifade tarzları ayrıdır. Kaabiliyeti olanlar o mânanın içine atılır, gerisi hakîkaten helâke gider. "Dünya bir cîfedir, talip olanlar da kelb" demiş Hz. Ali. Dünyâ deyince, yalnız bu dünyâ değil, öbür dünyâ da bu sözün içinde. öbür dünyâ deyince de akla cennet geliyor.

Yûnus:
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç hûri
İstiyene ver onları
Bana seni gerek seni!

diyor.

Mısrî Niyâzî :
Bugünkü cennet-i irfâna dâhil olanlar uşşak
Yârınki va'dolan hûri veya gılmanı neyerler

diyerek, meseleyi daha açıklıyor. Gerçekten, asıl cennet buradadır. Ama insan ölüp dirilse de o cenneti görebilse... "ölmeden evvel ölün!" denmiş. "Bizi iki sefer öldürdün, iki sefer dirittin" denilmiş. İnsanlar, "Acabâ bu sözlerin gerçek mânâsı nedir?" demiyorlar da, kendilerini zanlarının hapsanesine kapatmışlar. Ancak cesur insanlar, "ya bilir öğrenirim, ya da bu yolda ölürüm!" diyerek bu kördüğümü çözüyorlar. Zaten, bu âlemin sonu havaynan cıva değil mi? Nasıl olsa bir ölüm var. Bilmeden ölmek mi daha iyi, bilip ölmek mi?