İndir (.doc)
Gelin, yemek yiyelim
Hamdülillâh diyelim;
Ateşten gömleğim var,
Hep beraber giyelim.

Kolay kolay görülmez,
Görmiyene verilmez;
Bu hesaplar bitmezse
Hak defteri dürülmez.

Kim ki ister bu derdi,
- Olsa cihanın merdi -
Damarını çıkarıp
Dostun önüne gerdi.

Aşıklara bu kazan...
Girsin canından bezen;
Altına odun olsun
Bizim işleri bozan.

Ta'nedeni yakarız,
Küllerine bakarız.
Cihan hep ateş olsa
Dost yüzüne bakarız.

Görmek istiyen bizi,
Çürümek lâzım dizi;
Biz gibi olmak için
Bizle izlesin izi.

(Emre) der: ben ölüyüm,
Dost bahçesi gülüyüm;
Her sır ayandır bize:
Hâfız Halil kuluyum.