İndir (.doc)

Emre - Kökten meyve alınmaz, ille ucundan.

Emre - Tabîiyyumlar bize yakındır. Bunlar münkîr olsalar da, âlimdirler. Biz, câhilin münkirinden kaçarız? âlimin aklı, hakîkatı aramaya alışmıştır. Ham bir sofu ile konuşmak istemeyiz, ama kendisi gelirse o başka. Ondan korkarız da Allah'tan korkmayız.