İndir (.doc)
Hidayet etse köre,
Yok olur göre göre;
Dostu görmek istiyen,
Canını bedel vere.

Bırakmamalı evvel,
Odur (görgü) ye bedel; (1)
Her gözleri kapıyan,
Akıldan doğan emel.

Mâni olandır: hicap;
Yetişilmiyen serap...
O perdeler yanmadan
Görünür mü âfitap...

Bunlar arada perde,
Göze görünen: gövde;
Aynelyakin seyreden,
Kimseye demez: nerde?

Musa'dır buna misal,
İstedi etmek visal;
Görmez, tarif ederdi,
Sanki olmuştu dellâl.

Ahmette buldu hitam,
Görür, alırdı ilham;
Onun için olmuştur,
Âşık olana imam.

Biz anladık, uyarız,
Sadasını duyarız;
(Emre) den diyen Odur,
Sanki bizler de varız...
(1) Yapılacak ilk iş, canı bırakmamaktır; Allahı görmenin bedeli, karşılığı, yani fiyatı odur, candır canı vermektir.


1.1.950