İndir (.doc)
Bu dünyanın derde karışık gamı,
Mevlâdan getirmez oldu ilhamı;
Ey Cânânım, bu ne haldir, bilinmez.
Sen beni al, kabul eyle ricamı.

Bu viran dünya da gamla yuğrulmuş,
Dört tarafı dahi böyle kurulmuş,
Bu ne hikmet, yine tatlı görünür,
İbretle bak, zehri geliyor çok hoş.

Dokunursan alır, seni de tutar,
Yılan gibi doğurur, tekrar yutar;
Kulağını açan, duyar her zaman,
Göziyle görenler etmiş inkisar.

Evvel gelenleri acep neylemiş...
Bu halleri bilen, böyle söylemiş;
Bir aynaya bakmak, önüyle sonu...
Bir an imiş gelişle hem de gidiş.

Tutar tutmaz orda seni kemirir,
Kendisini yer de gûya semirir;
İbret ile baktı, seyretti (Emre),
Ateş ile dolu evvel, hem âhir.

Yine döner, tekrar çok eyler şükür,
Zevk ile bakar da yüzünü görür;
O düşmana teslim etmez yakayı,
İyi bilir: kimi yaşatıyor hür?..


27.12.949