İndir (.doc)
Her yanı etmiş ihata,
Görünmez, olursa hatâ:
İblis'in sözüne uydu,
Tardedildi Âdem Ata.

Hamdülillâh, biz uymayız,
Bu aşkı elden koymayız.
Dostun sadasından başka,
Âşıkız, kelâm duymayız.

İşitiriz doya doya,
Suç işlemek, geldi haya,
Biz güneşi canda bulduk,
Gecemiz yok, bakmak (1) aya.

Zıyaya kalmaz ihtiyaç,
Kanaattan giyindik taç;
O ziya atsa kıvılcım,
Aşk derdine olur ilâç.

Devâ yoktur ondan başka,
Canımızı verdik Hakka;
Bu yolda fani olduysak,
Diriliriz baka baka.

Uğramaz bizlere ölüm,
Geldi, koktu ordan gülüm;
Bu (Emre) nin lisanından,
Âşıka öten bülbülüm.
(1) Bakmak = bakmayız.


26.12.949