İndir (.doc)
Haktır her halleri bilen,
Kâh ağlıyan, kâh da gülen;
İbret olsun (ben!) diyene
Burda doğup tekrar ölen.

Nerede Sultan Süleyman?
Söyleniyor o her zaman;
Nice saray imar etti,
Eseri yok, oldu viran.

Geldi geçti nice sultan,
Teslim oldu nice bin can...
İbret olsun görenlere:
Yok oldular, kaldı Rahman.

Bütün her hâl, olur tebdil,
Binbir türlü medheder dil;
Onlardan seyredip duyan,
Şimdi bizden ayrı değil.

Bizim varlığımız: hayal...
Gelip eyleseler sual,
Cevabını alamazlar,
Bize etmeyince visal.

Kalmamalıdır bir varlık,
Hiçbir zerrece aralık;
Geriden bu yüz görünmez,
Baksa, görünür karanlık.

Görülürüz biz yokluktan,
Böylece etmeli iman;
(Emre) görmek isteyince,
Karşısına çıktı insan.


10.11.949