İndir (.doc)
Biz yanınca oldu üryan,
Âşıklara eder ihsan;
Lutfunu hiç esirgemez,
Yeter ki edelim iman.

Bakarak verir nafaka,
Gıda verir baka baka;
O nefesten dirilenler,
Gelmez hiç âlemi farka.

Olur onunla beraber,
Hâli ile verir haber;
O âleme gark olmıyan,
Hiç bırakmaz burda eser.

Görmiyenler sanki hayvan...
Dirilir olana ayan; (1)
(Emre), bu hasrete düştün,
Sen sabreyle, hem de dayan.
(1) Ayan olduğu, göründüğü kimse dirilir.


23.10.949