İndir (.doc)
Birgün tükenecek ömür yumağı,
Yere dökülecek gözünün ağı,
Sen de bırakırsın bahçeyi, bağı,
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Gaib olacaktır dünyanın tadı,
Burda koyacaksın malı, evlâdı,
Gözünü açanın söylenir adı,
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

İkrah edecektir dünya ahbabı,
Gönül! bil de terket böyle hesabı,
Aradığın Güzel, örter nikabı,
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Âyeti, hadisi burada öğren,
Kendisinden geçer mânâyı gören,
Böyle emreylemiş çarhı döndüren,
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Uyan, muhtac olma sen de (Yâsin) e,
Acep ne anladı, bilen çok sene ?
Diri olanların Yâsin nesine...
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Birgün devrilecek her biten ağaç,
Mutlak kalmıyacak suya ihtiyaç;
Ölüp dirilenler olur mu muhtaç...
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Aslını bulana kalmaz vasıta,
Daim evlât diri, ölüdür ata;
Cânândan gayrisi gezer ya, mevtâ...
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Uyanan gözlere görünüyor bir,
Gören âşıklara olur mu tedbir...
Evveli, Âhiri, Bâtını Zâhir...
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.

Sıfatları Haktır, Cemali mutlak,
Zâtı diri ağaç, her geçen yaprak;
Mâdem bildin (Emre), hayatı bırak,
Gaflet uykusundan uyan, gözlerim.


26.9.949