İndir (.doc)
Sevgili Hâfız Develi...
Zâhiren öldü öleli,
Bâtınan bana geldi geleli,
Kalmadı gönlümün aslâ emeli.
Hiç cihana gelmedi böyle (veli)...
İki cihan zâhir oldu ben (Halil)i seveli.