Yaz gelince açar çiçek,

Aşk bu cihanı tuttu,
Senin aslın, bir damla kan,

Yaz gelince açar çiçek,
Yaprakları sanki ipek…
Sen bunları gönülde ek,
Eken bu zevka dalmaz mı?

Beyaz açılan, sanki kar,
Âşık olanlara kokar;
Âşık olan nasıl doyar…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisi açılır yeşil…
İyi anla, nebat değil…
Bunlar gönülde açar, bil…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisi açılır sarı,
Kokusu kaplar diyarı;
Alanlar unutur varı…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisi kırmızı açar,
Kokusunu bize saçar;
Her birinde bir hikmet var…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisi açar eflâtun,
Nur bezinden giyinir don,
Süzülürler, sanki altun…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisinde var mavi renk,
Birbirine olurlar denk,
Sevişirler, etmezler cenk…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimisi açılır elmas,
Solmaz, çünkü boyası has…
Herbirisi bir altın tas…
Eken bu zevka dalmaz mı?

Kimi açar, giyer siyah,
Aşk vermiştir ona İlâh;
O çekmiştir nefse silâh…
Eken bu zevka dalmaz mı?

(Emre) alsın ondan boya,
Aşka yansın doya doya…
Bir çiçek şan verir aya…
Eken bu zevka dalmaz mı?

27.12.942