Yakar beni ateşler…

Kulak verin bizlere:
Silinse cümle boya,

Yakar beni ateşler…
Dosta doğru gidişler…
Biz ne yapsak, neylesek,
O, bildiğini işler.

Yakıyor bizi Sultan,
Yanan gözden akar kan;
Ben o Dostu görünce
Kalmadı bende derman.

Dostu seyretmiş insan,
Görende kalmaz güman.
Her yanım ateş oldu,
Aman Cânânım, aman!

Dünya bana oldu dar,
Her vârımı Hak budar;
Senin için yanarım,
Cânânım, beni kurtar.

Gel, yak beni, iliştir, (1)
Senin ile biliştir
Benim böyle yandığım,
Senden sana gidiştir.

Seyredelim o ili,
Görüp olalım deli…
Bizi böyle ediyor
Senin aşkının yeli.

Yaktın beni Yaradan!
Hem çıkardın aradan;
Senin yüzünü gören
Geçer ağdan, karadan.

(Emre), Hakka et niyaz,
Yüzlerin olsun beyaz;
Dosta can vermek gerek,
Güzel’den ayırır naz.


(1) İliştirmek = tutuşturmak, alevlendirmek.