Teslim olunca biz Hakka,

Dağılmıştır şanımız,
Hakka doğru yolumuz,

Teslim olunca biz Hakka,
Yolumuz vardı tahkika;
Bütün perdeler ref’oldu,
Bağlanmayız hiçbir bağa.

Gönlümüz Dost eli gezer,
Bağlansak, O, gelir çözer;
Mânâ yüzümüzü gören,
Zaman gelir, bize benzer.

Kurulmuştur evvelîden,
Sürer Muhammed, Ali’den;
Bizler bu dersi okuduk
Hâfız Halil Develi’den.

Diriltir, eder imtihan,
Fakat, zor, dayanmaz bir can…
Bazı bir adam görünür,
Bazı da görünür Rahman.

Böylece ederik (1) düğün,
Bize âşık ay ile gün;
Her gözler bizi göremez,
Aşka yanan, gelsin, görsün.

Böylece biz olduk meşhur,
Düğünümüz, olsun uğur…
Bütün âlem helâk olsa,
Hallerimiz baki durur.

Tükenir mi feryadımız…
Kabul oldu muradımız;
(Emre) onun için ferah,
Süregeldi ecdadımız.


(1) Ederik = ederiz. 29.12.1947