Tebelleş etti yılanı,

Bize vücud ne lâzım…
Sen gafletten uyanmadın,

Tebelleş etti yılanı,
Görenin kuruyor kanı;
Kimisini ferah eder,
Kiminin sıkılır canı.

Bunlar Dost yolunu keser,
Nasıl geçsin burdan beşer?..
Varlık ile Dost alır mı?
Yılan sebep, yokluk ister.

Yılan, tahlil için süzer,
Hakikat hâl, buna benzer;
Geçmiyen şikâyet eder,
Geçenler cânânı över.

Bülbül olur, öter dili,
Medheder geldiği eli;
Yılana teslim edilmiş
Dosta gidenin tahlili.

Tahlile yılandır sebep,
Değildir din, dört de mezhep;
Bütün huy tahlil olursa,
Süzülüp de kalır edep.

Onlar âşıktırlar huya,
Huyları yer doya doya;
Sen, (Emre), razı olursan,
Hudâ sana verir hayâ.


16.4.1947