Tavvufa olur sofular düşman,

Bu akıl kendine eğlence arar,
Arşı direr ayağımız,

Tavvufa olur sofular düşman,
Onları aldatır Huriyle Gılman;
Bizimle bir olmuş, çok şükür, Rahman
Kalbimizde durur Allahımız var.

Gözleri görmüyor hayat yolunu,
Durmadan taşlarlar âşık kulunu,
Mevlâ’yı bırakıp sever çulunu…
Kalbimizde durur Allahımız var.

Biz, iki dünyaya vermeyiz kıymat,
Onlar gibi, değil aklımız sakat,
İblis’e uyup da edilmeyiz tard,
Kalbimizde durur Allahımız var.

Mevlâ için geçtik, burada candan,
Âhiretten geçtik, Huri Cinandan
Böyle emin olduk biz o şeytandan,
Kalbimizde durur Allahımız var.

Bizleri aldatmaz cennette Şeytan,
Asla görünemez Huriyle Gılman,
Dostu seyredince eyledik iman,
Kalbimizde durur Allahımız var.

Burada geçmişiz (Mülki Bakaa)dan,
Geçince, eyledi kendini ihsan,
Durmadan söylüyor mânevî lisan…
Kalbimizde durur Allahımız var.

Bizlere değildir, (duvardan mihrap)…
Secde ettiğimiz, hiç olmaz harap,
Biz bir zemzem içtik, değildir serap…,,,,,,,
Kalbimizde durur Allahımız var.

Âyeti, Hadisi okuduk, bildik,
Arzu yazısını kalblerden sildik,
Secdei Rahmâna mânen eğildik…
Kalbimizde durur Allahımız var.

Bize Dosttan başka herşey olur put,
Bütün varlık dahi, hem dahi nâsût…
O Dost bize dedi: emeli unut!
Kalbimizde durur Allahımız var.

Bize ondan başka görünmez şekil,
Arzumuz Kendisi, başka şey değil.
Dinleyince, söyler her lisandan dil.
Kalbimizde durur Allahımız var.

(Hâzâ yevmünnüşûr!) sözünü duyduk,
Bize (Aşk) imamdır, ardına uyduk,
Mansur gibi, başı meydana koyduk…
Kalbimizde durur Allahımız var.

Ondan gayri varlık etmiyor vefa,
(Emre) sahibolsa, oluyor cefa;
Evvelden olmuştur rehber Mustafâ,
Kalbimizde durur Allahımız var.

saat 16 da doğmuştur.


6.12.1950