Şükür, olduk biz müstesna,

Bakıp da beni güldürme,
Sen muhitsin her yeri,

Şükür, olduk biz müstesna,
Canı biz verince ona;
Sadakat bize gelince
Bizi kabul etti Suna.

Her vaktımız oldu bir gün,
Durmadan edelim düğün;
Mağripten maşrıka kadar,
Zaman geldi, bizi görsün.

Yetmiş iki buçuk millet,
Görsünler, alsınlar ibret;
Bu aşk tekâmül eyledi,
Hepisine etsin himmet.

Çıkan sadayı duysunlar,
Sadıklar gelip uysunlar;
Kulağı açık olana
Yolu tarif eder “dîdâr”.

Yürüsünler aşk yoluna,
Vuslat etsinler Cânâna;
Bu (Emre) den çağırdığı:
Gaflette olan uyana.


3.3.1946