Şöhret için olan (Hicaz),

Arştan geniştir gönlümüz,
Benim, her zerreden âciz,

Şöhret için olan (Hicaz),
Cennet için olan (Namaz),
Rızalillâh hiç olur mu…
Onun her ikisi: mecaz.

Candan olmayınca (zekât),
Bu dünyanın malı: âdet…
Rızalillâh olmıyan hâl,
İblisliktir, ona lânet.

Çok yemek, olur mu (oruç)?
Mevlâ âşıklarına suç;
Muhammed Emin açlıkla
Dost yanına etti urûç.

Görmeden, olmaz (Şehadet),
Varmadan, olur mu himmet?
Hâkime yalan söylersen,
Mutlak sana eder hiddet.

Gönül! âşık ol da ulaş,
Bu (görüp duymak), olsun aş;
İki dünyayı terketmek,
İbadete olmuştur baş.

(Emre)! bunları sen unut,
Böylece yapmıştır Mahmut;
Muhammetten ayrılır mı
Âşıklara olan Mâbut…

Tarsus : Saat 20.35 te doğmuştur.


25.11.1950