Sohbetler

Eylül 25, 2019

08 Mayıs 1955 | Sayı: 123

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Emre – Bu hâl herkeste tecellî edebilir. S. – Nasıl gidilir bu yola? Emre – Tefekkürle. (Bir saatlik tefekkür, 70 yıllık ibâdetten […]
Eylül 25, 2019

30 Mayıs 1955 | Sayı: 124

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Bazı insanlar, aile efradını bile düşünmez; çoluğu çocuğu evde açken, kendisi çarşıda kebap yer, sefâhata dalar; çocukları evde sersefîldirler. Bu gibi adamlar […]
Eylül 25, 2019

13 Haziran 1955 | Sayı: 125

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Emre – Tabiatta her şey mevcuttur. Küre radyoya hâmile idi. Nerden doğdu? Hangi beldedeki insanlar (İlim dişisi) ise onlardan doğdu. Bunu doğuran […]
Eylül 25, 2019

14 Temmuz 1955 | Sayı: 126

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Sual – Şu halde Hıristiyanlık bir kusur değil? Emre – Hayır. Kur’ân’da: (Her zerreden bana yol vardır!) diyor. Muhammedîlik hâli; şefkat hâli […]
Eylül 25, 2019

18 Temmuz 1955 | Sayı: 127

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Fakat zikir, tespihi ele alıp Allah! demek değildir; asıl zikir, bu hâli, bu âlemi anlamak için konuşmaktır. Kur’ân’da en üstün tutulan namaz, […]
Eylül 25, 2019

03 Ağustos 1955 | Sayı: 128

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: S. – Herkes Allah’a rücû’etmez dediniz; Allah’a rücû’etmeyenler başka bir yere gitmiyorlar ki… Yine ilâhi çerçevenin içinde kalıyorlar. Emre – Sizinle konuşurken, […]
Eylül 25, 2019

15 Ağustos 1955 | Sayı: 129

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Birgün Hz. Muhammed: (Herkesin bir şeytânı var!) diyor. (Senin de var mı?) diye soruyorlar; (Evet var; fakat ben onu Müslüman ettim, emrime […]
Eylül 25, 2019

29 Ağustos 1955 | Sayı: 130

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Rûh çağıranlar, benim rûhumu çağırsınlar bakalım… Bende rûh yok ki çağırsınlar. Yunus Emre’yi çağırırlar… Çünkü kendilerinde Yunus Emre de var; fakat ben […]
Eylül 25, 2019

12 Eylül 1955 | Sayı: 131

Geçen sayının devamı: Tefekkür olmadan (Tevhîd) olmaz. En büyük deryâ tefekkürdür. Sade tevhîd değil, dünya ilimleri de tefekkürden doğar. İç varlığın da, dış varlığın da sahibi […]
Eylül 25, 2019

26 Eylül 1955 | Sayı: 132

Geçen konuşmanın devamı: S. – Münkir, Nekîr nedir? Emre – Münkir ne demek? S. – İnkâr eden demek. Emre – Bak mânâsı neymiş! Size bir hikâye […]
Eylül 25, 2019

10 Ekim 1955 | Sayı: 133

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: – “Canım, o, Müslümanların babasıdır; ben kendisiyle konuşacağım. Kendisine haber ver; kov derse kov,” diyor. Şeyh-ül-islâm gürültüyü işitiyor. Bakıyor ki eskicidir, fırsat […]
Eylül 25, 2019

24 Ekim 1955 | Sayı: 134

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Dünyadaki mel’anetin önüne, ancak bu hâl geçebilir. Herkes hâlimizi konuşuyor. Bu canlanma insanları tevhîd edecek, seviştirecek. Komünistlik denilen deccâl, hâliyle kaybolacak. İnsanlar […]
Eylül 25, 2019

07 Kasım 1955 | Sayı: 135

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Emre – Allah tembeli sevmez. Çalış, kazan; fakat kalbine koyma; yerinde kalsın. Varsa da, yoksa da, olduğu gibi kabul etmek lâzım. Ahmed […]
Eylül 25, 2019

21 Kasım 1955 | Sayı: 136

Emre – İlâhi kanunda da, terakkiye doğru gitmek isteyenler, “Hakîkat”i kendinden doğandan öğrenmelidir. Bu çocuklar bizden doğmuşlardır ama bizden zekidirler. Bizim bildiklerimizi bizden öğrenirler; kendilerinden de […]
Eylül 25, 2019

05 Aralık 1955 | Sayı: 137

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Biz Hz. Muhammed’i, bir cisimden, bir vücuttan ibâret görür de, filân yerde gömülü diye bilirsek, o orada kalır; biz de mürebbîsiz kalırız. […]
Eylül 25, 2019

19 Aralık 1955 | Sayı: 138

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Ama sonra bir devre gelir ki insan aslını bulur ve onda aşk yoluyla kaybolur, o zaman, o kimselerin irâdeleri Allah’a geçer; onların […]
Eylül 25, 2019

01 Ocak 1956 | Sayı: 139

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: İnsana birkaç isim veriyorlar: Beşer, Âdem. Kim beşer, kim insan, kim âdem? Gaflet uykusunda uyuyan insan, beşerdir. Beşer’in son hecesi, “şer”: Yâni […]
Eylül 25, 2019

15 Ocak 1956 | Sayı: 140

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Allah ona, bu ateş arzusuna bürünerek göründü; fakat Mûsâ ona bile tahammül edemedi. Dağa bakıyor; dağdan bir ışık zuhûr ediyor. Evet birçoklarına […]
Eylül 25, 2019

01 Şubat 1956 | Sayı: 141

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: S. – Fuzûlî’yi, Mecnûn’u bırakalım da biz kendi derdimize düşelim. Biz nasıl aşka düşeceğiz? Emre – Fuzûlî’nin devrinde bir yerden bir yere […]
Eylül 25, 2019

15 Şubat 1956 | Sayı: 142

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Cemil Altınören’in mektubu okunduktan sonra Emre şunları söylemişti: Emre – İnsan sâflaşmayınca münevverleşmez. Sâf bir kimseye ahmak diyen, kendisi ahmak; çünkü sâflaşmamış. […]
Eylül 25, 2019

01 Mart 1956 | Sayı: 143

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Emre – İnsanların yüzlerinde ve vücutlarındaki değişikliği muhît yapar. Çakıt’ı geç, şekiller değişir; ya çenede, ya gözde, ya yüzde bir başkalık vardır. […]
Eylül 25, 2019

15 Mart 1956 | Sayı: 144

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Mikroplar yere düşseler ölmezler; hemen kendilerinden bir sır, bir kap hâsıl olur, onun içinde yaşarlar. Verem mikrobunun kabuk yapma hassası daha çoktur. […]
Eylül 25, 2019

01 Nisan 1956 | Sayı: 145

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Diri kılan tenleri, Zinde kılan canları, Kaldıran ölenleri, Nefesidir bir kâmilin Niyazî’nin (Ten) demesinden maksat, ölülerin vücudu değil; biz de birer ölüyüz. […]
Eylül 25, 2019

15 Nisan 1956 | Sayı: 146

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: Şu Zafer, Nebahat’in çocuğu. Bu, Nebahat’ten akıllıdır. Fakat çocuk, “Ben anamdan daha akıllıyım!” derse, kökünden çekilmiş ağaca döner, derhal kurur, çünkü inkâr […]
Eylül 25, 2019

15 Mayıs 1956 | Sayı: 147-148

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: S. – Süslenen de var. Emre – İçindeki arzu bitmemiş de ondan. Mâmafih, bu arzuyu bize veren Allah değil mi? Annemiz yüzüne […]
Eylül 25, 2019

01 Haziran 1956 | Sayı: 149

22.4.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: Konuşma sırasında söz İbrahim Edhem’e gelince, Bayan Kadriye Darendeli 1. Doğuş Kitabının 1011 numarasında yayınlanan ilgili Doğuşu okudu: İyi […]
Eylül 25, 2019

20 Haziran 1956 | Sayı: 150

14.4.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: Ziyâretler, yâni türbeler birer aynaya benzerler. Hâlbuki asıl ziyâret, türbeleri ziyâret edenlerin içlerindedir. Oraya gidenler aynaya bakar gibi bakar, […]
Eylül 25, 2019

01 Temmuz 1956 | Sayı: 151

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: S. – İnsanlar Ay’a gidebilirler mi? Emre – Gidemezler. Dünyanın hududundan ayrılır ayrılmaz ölürler. Gidilse bile, buranın mahlûku orada yaşayamaz. Amerikalı Mr. […]
Eylül 25, 2019

01 Ağustos 1956 | Sayı: 152-153

Geçen sayıdaki konuşmanın devamı: S. – Çiğ köfte haram mıdır? Emre – Çiğ et haram diye, Alevîler çiğ köfte yemezler. Dedikodu etmek de bir çiğ et […]
Eylül 25, 2019

15 Ağustos 1956 | Sayı: 154

19.7.1956 da yapılan konuşmadan zaptedilebilen notlar: S. – Hz. Îsâ, hakikaten çarmıha gerilerek öldürüldü mü? Emre – Evet, öldürüldü. Îsâ, hakîkati, kendinden evvelki peygamberlerden daha iyi […]
Eylül 25, 2019

01 Eylül 1956 | Sayı: 155

29.7.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: Konuşma arasında, bir aralık “Filânca ile bir barışıyoruz, bir kavga ediyoruz.” denildi. Bunun üzerine Emre şunları söyledi: Emre – […]
Eylül 25, 2019

15 Eylül 1956 | Sayı: 156

17.7 1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: S. – (Suali soran zat; elindeki kitaptan şu cümleyi okudu ve bunun izahını istedi): “Zât-ı Hakk’ın o âlemden […]
Eylül 25, 2019

01 Ekim 1956 | Sayı: 157

18.9.1956 da yapılan bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: Hortlaktan bahsedilmişti. Antep’te hortlağa “kancalos” derlermiş ve bir yerde ölüleri kancalos olmasın diye beklerlermiş. Bunun üzerine Emre şunları söyledi: […]
Eylül 25, 2019

15 Ekim 1956 | Sayı: 158

Emre’nin konuşmasından bazı notlar: Emre – Felâket birdenbire gelir, şiddetlidir; sükûnet yavaş yavaş gelir; çocuğun büyümesi gibi. S. – Rüyâda diş çektirmek ölüm derler. Emre – […]
Eylül 25, 2019

01 Kasım 1956 | Sayı: 159

3.11.1955 de yapılan konuşmadan zaptedilebilen notlar: S. – Fizikte ışık dalgaları var. İnsan gözü, ışığın 16- 20 dalgaları arasını görüyor, diğerlerini görmüyor. Işık mevcut, fakat biz […]
Eylül 25, 2019

15 Kasım 1956 | Sayı: 160

11.8.1955 de yapılmış bir konuşmadan notlar: Emre – Bir insan, çarşıya et almaya giderse, aklında etten başka birşey olmadığı için diğer gıda maddelerini gözü görmez, sade […]
Eylül 25, 2019

01 Aralık 1956 | Sayı: 161

Bay Nail Ölmez, sayın Dr. Rıza Murad Gören tarafından gönderilen aşağıdaki suallere verilecek cevaplar için istimzâçta bulunduğu zaman, “Emre” bu suallere şu cevapları vermiştir: S. 1 […]
Eylül 25, 2019

15 Aralık 1956 | Sayı: 162

18.2.1956 da yapılmış bir konuşmadan notlar: S. – Namazı mihâniki olarak kılmak mı iyi, yoksa mânâsını anlıyarak mı? Emre – Tabii anlıyarak. Namazın mânâsı okunan âyetlerdir. […]
Eylül 25, 2019

15 Ocak 1957 | Sayı: 163-164

Sonuna yetişebildiğimiz güzel bir konuşmadan zaptedilebilen notlar: Konuşma, film senaryoları yazan ve alçak kalbliliği, samimiyeti ve olgunluğu ile bizleri hemen kendisine bağlıyan Bay. H. Kemâl Atalay’ın […]
Eylül 25, 2019

01 Şubat 1957 | Sayı: 165

Bay Kemâl Atalay’la olan bir başka konuşmadan notlar: S. – Ölümsüzlük devrinde ikinci bir ev varmış. O ölümsüzlüğü tasvîr edebilir misiniz? Emre – Ölümsüzlük burda başlamalıdır; […]