Sohbetler

Eylül 26, 2019

05 Ekim 1953 | Sayı: 83

Konuşma esnasında, bir aralık, söz, hayvanları kesme, öldürme dolayısıyla merhamete intikal etti. Bay İsmail Emre, merhametin yerinde gösterilmesine işaret ederek şunları söyledi: Emre – Hz. Muhammed […]
Eylül 26, 2019

19 Ekim 1953 | Sayı: 84

Birgün ölüm üzerine, konuşuluyordu. Bu mevzuda Bay Emre şunları söyledi: Emre – Tabiatın iyi ahlâklarıyla ahlâklanan insanlar ölürken ekseriya yeşillikler, ağaçlar görürler. Hz. Muhammed (küllü şey’in […]
Eylül 26, 2019

02 Kasım 1953 | Sayı: 85

25. 10. 1953 pazar günü söz dûa bahsine intikal etti. Bay Emre bu mevzuda şunları söyledi: Emre – Duâ, sevginin ifadesidir. Bu hâlin evveli, âhiri, ibâdeti, […]
Eylül 26, 2019

16 Kasım 1953 | Sayı: 86

Sayın Doçent Cahit Tanyol’la olan konuşmanın, zaptedilebilen notları: Bay Emre, Tasavvufun, bizi bütün insanları sevmeğe götüren bir yol olduğunu söyleyince sayın           Doçent şu mütalâada bulundu: […]
Eylül 26, 2019

30 Kasım 1953 | Sayı: 87

Emre – Bir devre gelir ki ölüm yok. Fakat akıl bunu anlamaz, “Peki ölüm yok da babam, anam nereye gitti? diye sorar. Böyle bir sualin cevabı […]
Eylül 26, 2019

14 Aralık 1953 | Sayı: 88

28/9/952 de yapılan konuşmanın notları: Bu sohbete “A’mâk-ı Hayal” adlı kitapta geçen “Nokta-Elif” meselesi vesile olmuştur. Emre – “Nokta” “Elif” olunca, diğer harfler Elif’in, yani Allah’ın […]
Eylül 26, 2019

28 Aralık 1953 | Sayı: 89

Bu sayımızda okuyucularımıza 15-9-952 de yapılmış bir doğuş şerhini veriyoruz. Bay Emre tarafından şerh edilen o doğuş şudur; Kitap I; Doğuş: 174 Âşık isen, aklında kir […]
Eylül 26, 2019

11 Ocak 1954 | Sayı: 90

Aşağıdaki sohbet; 7.5.1952 de Bay Emre’nin torunları Kutay’la Taptık’ın sünnetlerinde olmuştu. Söz, peygamberimizin hadîslerinden açılmıştı. Bay Emre bu konuda şunları söyledi: Emre – Peygamberimizin hadîsleri, “kelime, […]
Eylül 26, 2019

25 Ocak 1954 | Sayı: 91

22.6.952 de zaptedilmiş bir sohbetten notlar: Sual – “Köpek olan yere melâike girmez” derler, doğru mu? Emre – Söz doğru da, bizim anlayışımız yanlış. Hz. Ali’nin […]
Eylül 26, 2019

08 Şubat 1954 | Sayı: 92

16.1.1954 te zaptedilmiş sohbetten notlar: Söz, Âdem’den, insan vücudundan, meleklerden, bilhassa Azrâilden açılmıştı. Bay Emre bu mevzuda şunları söyledi: Emre- Allah meleklere: (Ben Âdem’i yaratacağım; hadi […]
Eylül 26, 2019

22 Şubat 1954 | Sayı: 93

9.5.1954 te zaptedilmiş notlardan: Sual – Mucize, kerâmet, fakîrizm, ispiritizm hususlarında neler düşünüyorsunuz? Var mıdır bu gibi şeyler? Emre – Vardır. İlâhî ilim rüsuh bulup “hâl”e […]
Eylül 26, 2019

08 Mart 1954 | Sayı: 94

Sual – Bazı bazı oluyor. Emre – Beşer hâli. İçinden çıkacağız. Derdini saklayan, doktordan istifâde edemez. Allah “beni zikr edin!” diyor; zikretmek, ona derdimizi anlatmaktır. Allah […]
Eylül 26, 2019

22 Mart 1954 | Sayı: 95

Geçen sayıdaki sohbetin devamıdır: Emre – Velhasıl yol, muhabbetten geçiyor. Amma ne kadar emeği var… Hiçbiri de diğerine benzemez; birbirinin yerini alamaz. Soba sevgisi ayrı, maşa […]
Eylül 25, 2019

05 Nisan 1954 | Sayı: 96

Geçen sayıdaki sohbetin devamıdır: Allah’a götüren mürebbî, Rab’dır, bunlar da Peygamberler ve evliyâullahtır. Sizin çocuğun, Turan’ın ilim mürebbîsi olmasaydı çocuk, kalemin, defterin, yazının ne olduğunu bilebilir […]
Eylül 25, 2019

19 Nisan 1954 | Sayı: 97

Geçen sayıdaki sohbetin devamıdır: Emre – Adam Hoca’ya çatmış amma, Hoca ona uymamış (Peki aslanım, senin dediğin gibi olsun…) demiş. Biz de Nasreddin Hoca gibi: (Bize […]
Eylül 25, 2019

03 Mayıs 1954 | Sayı: 98

19.2.1954 de zaptedilmiş sohbet notları: Bu konuşmada, bir vesile ile kadın-erkek münasebetlerinden bahsedilmişti. Bay Emre bu münasebetle şunları söyledi: Emre – Allah erkeğe bir gurur vermiş […]
Eylül 25, 2019

17 Mayıs 1954 | Sayı: 99

29.3.1954 te bir nikâh merasiminden sonra Bay Emre şunları söylemişti: Emre – Eski evlilikte çocuklarına alacakları kızı ana-baba beğenirdi. Şimdi gençler birbirlerini beğeniyorlar. O iyi değildi; […]
Eylül 25, 2019

31 Mayıs 1954 | Sayı: 100

13.3.1954 tarihinde yapılmış bir konuşmadan zaptedilmiş notlar: Sual – “Gülşen-i Râz” adlı eserde şöyle bir söz var: (Ne bilgisizdir akla uyan adam… Ovaya düşmüş, ortalığı aydınlatan […]
Eylül 25, 2019

14 Haziran 1954 | Sayı: 101

23.2.1954 tarihinde yapılmış bir konuşmadan zaptedilmiş notlar: S. – Bir doğuşta “Maşrıkın güneşi magripten doğmuş” deniliyor; bunu izâh eder misiniz? Emre – “Kelâm-ı Kibâr” mıdır, hadîs […]
Eylül 25, 2019

28 Haziran 1954 | Sayı: 102

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Emre – Şimdi benlik ölüyor da, onun için böyle söylüyorsunuz. Bu büyük bir devlet değil midir? O “Büyük Kudret” “Ben’im!” desin. Bizim […]
Eylül 25, 2019

12 Temmuz 1954 | Sayı: 103

1 / 1/ 1954 tarihinde zaptedilmiş olan konuşmalardan notlar: S. – Dünyanın altında ruhlar var diyorlar: En altta hava, havanın üstünde deniz, denizin üstünde balık, balığın […]
Eylül 25, 2019

26 Temmuz 1954 | Sayı: 104

Geçen sayıdaki (Ümmîlik) mevzuu ile ilgili konuşmayla, muhtelif tarihlerde yapılmış konuşmalardan bazı küçük notlar: S. – Ümmî ne demektir? Emre – Bâkir, tertemiz, fakat her şeyi […]
Eylül 25, 2019

09 Ağustos 1954 | Sayı: 105

Geçen sayıdaki (Ümmîlik) mevzuu ile ilgili konuşmayla, muhtelif tarihlerde yapılmış konuşmalardan küçük notlar: S. – Kur’ân’da iki denizden bahsediliyor, biri acı, biri tatlı imiş; bunlar nedir? […]
Eylül 25, 2019

23 Ağustos 1954 | Sayı: 106

Emre – Biz alay, istihzâ, göz kırpmak bilmeyiz. Gönül kırar böye şeyler. Ağzımızdan çıkan söz, inbikten çıkar gibi olmalı. Başkalarıyla alay edip eğlenmek isteyenler benimle alay […]
Eylül 25, 2019

06 Eylül 1954 | Sayı: 107

S. – Bağdaki kuyuya kedi düştüğünü zannettiğimiz gün, içtiğimiz sular bize hep kokuyor gelmişti; hâlbuki kedi filân düşmemiş. Emre – O koku hâli içimizde var. Kedi […]
Eylül 25, 2019

20 Eylül 1954 | Sayı: 108

Emre – Her şeyin dışı, kabuğudur. Kabuksa, hayvanlara aittir. Nefis de bir hayvandır; onun için her şeyin dışını görür. Her vakit içe bakmalı. *** S. – […]
Eylül 25, 2019

04 Ekim 1954 | Sayı: 109

S. – Sıbğa nedir? (1) Emre – Sıbğa, vücut, madde boyası değil, hâl, ahlâk boyasıdır. Yani sıbğa şişenin içindeki rakı gibidir. Kendi boyamızı atmadıkça, altından Allah’ın […]
Eylül 25, 2019

18 Ekim 1954 | Sayı: 110

Bu sayıda; okuyuculara tarihi tesbit edilememiş bir konuşmanın notları veriliyor: Emre – Hâlimizi gizlememiz lâzım ama, gizlenmiyor… Şimdi, şöyle böyle dediklerine bakma; biz bu âlemden gittikten […]
Eylül 25, 2019

01 Kasım 1954 | Sayı: 111

Emre’nin konuşmalarından küçük notlar ve nükteler: S. – Herhangi bir parti ile alâkanız var mı? Emre – Hayır. Biz “Parti” değil, Küll’üz. *** S. – İlâhi […]
Eylül 25, 2019

15 Kasım 1954 | Sayı: 112

Emre – İpek böceği, kendisini koza içine hapseder, onun içinde büyür; insan da kendi kendini, (nefsin arzularından ördüğü bir koza) içine hapseder. Nefis kozasını delmeden kurtuluş […]
Eylül 25, 2019

29 Kasım 1954 | Sayı: 113

Emre – Bizim için, herkesin yaptığı yerli yerincedir… Birisi gelir, “Benim hâlim nasıl?” diye sorarsa, ona kötü değil, iyi tarafını söyleriz. Ona nefsâni olarak söz söyler, […]
Eylül 25, 2019

13 Aralık 1954 | Sayı: 114

S. – Size tarîkatçı diyorlar; ne dersiniz? Emre – Ben tarîk marîk bilmem. Bu iş, bir kelâmdır, anlayabilirsen anla; bir maneviyyettir, yürüyebilirsen yürü. Tarîkatlar, büyük adamlar […]
Eylül 25, 2019

17 Ocak 1955 | Sayı: 115

Emre – Tasavvufun kitabı yoktur; her kitap tasavvufun. Kur’ân’ın başındaki “Elif Lâm Mim”: İşte tasavvuf. Arka tarafı, hadiiii, ordan oraya, ordan oraya. İlim, “Hâl”in kabuğudur. İlim […]
Eylül 25, 2019

31 Ocak 1955 | Sayı: 116

Emre – Peygamberimiz hiçbir şeye kötü niyetle bakmazdı. Allah’ın, (Muhît) olduğunu söyleyen O’dur; sözüyle tarif ettiğini hâli ile göstermiştir. O’nun anlatmak istediği şeyler, sözünden zor anlaşılır; […]
Eylül 25, 2019

14 Şubat 1955 | Sayı: 117

S. – Doğuşlar nasıl doğar? Emre – Bir sual sorulmuştur, ona cevap olarak doğar. Yahutta, o (Kudret) içimizi gördüğü, düşüncemizi bildiği için bize birşey tenbih edecekdir, […]
Eylül 25, 2019

28 Şubat 1955 | Sayı: 118

(Geçen sayıdaki sohbetin devamı): Emre – Cıvayı altın yaparlar; çünkü cıva, altının kardeşidir. Şimdilik, cıvayı altın yapacak harareti elde edemediler; o harareti bulunca cıvayı altın yaparlar. […]
Eylül 25, 2019

14 Mart 1955 | Sayı: 119

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: Emre – Allah’a tasavvuf eserlerinde (Dünya Güzeli) diyorlar. Yani yalnız bizim değilmiş, herkese de aitmiş. Allah için (benim Güzelim!) dersen, Allah’ı göremezsin; […]
Eylül 25, 2019

28 Mart 1955 | Sayı: 120

Geçen haftaki sohbetin devamı: S. – (Suya bakanın ömrü uzun, ateşe bakanın ömrü kısadır.) derler, bu ne demektir? Emre – Gönlü su gibi olanlarla ülfet edenlerin, […]
Eylül 25, 2019

11 Nisan 1955 | Sayı: 121

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: S. – Sadî’nin kitabında güzel kokulu bir kil hikâyesi var. Emre – Sadî kendini kile benzetmiş. (Ben bir zaman; ahlâkı gül gibi […]
Eylül 25, 2019

25 Nisan 1955 | Sayı: 122

Geçen sayıdaki sohbetin devamı: S. – İstanbul’a bir mektep gemisiyle Japonlar gelmişlerdi, hep birbirlerine benziyorlardı. Onlar da bizi birbirimize benzetirlermiş. Emre – Gözümüzün görgüsünü, meleke olmadan, […]