Sızlıyor aşkın yarası,

Yaklaşınca yanına,
Ne eyledi bu aşk, benim başıma…

Sızlıyor aşkın yarası,
Aradım, yoktur çâresi;
O aldı dilimi teslim,
Söyletiyor, göz karası.

Aldığım her emir, O’ndan;
Ben bir kulum, odur Sultan;
Bâzı, bir gama tutturur,
Arkasından, eder handân.

Hükmeder söyliyen dile,
Anlaşılmaz bu hâl ile;
Kendisinden başka sevsem,
Helâk eder güle güle.

Kabirden çıkıyor sesi,
Ateş ediyor nefesi;
Kaçmak ile kurtulunmaz,
Tutup parçalar pençesi.

Demir olsa, yanar beden,
Severek tâbi’ oldum ben;
(Emre), ne etse, râzıdır,
İnandı ki: sevdiğinden.

Onun için, oldu tâbi,
Ondan başka yok sâhibi;
Bilinmedik sevgisi var,
Görünüyor insan gibi.

Zapteden: Müncibe Görgün, Mustafa Naci, M. Özhatay, N. Özsevenler.
Saat:14.00


30.10.1960