Sendeki hilâl kaşlar,

Dinler, gözleri bakar,
Gönlümün derdini, söylesem kime?

Sendeki hilâl kaşlar,
Beni yakmıya başlar;
Seni âşikâr ettim,
Onunçün nâdan taşlar.

İçten anıldı adın,
Mahmûr eyledi tadın;
Melûl melûl bakınca,
Canımdan yaraladın.

Hiç olmaz tedâvîsi,
Çıkmaz inilti sesi;
Feryâdım işitilse,
Bülbül, yakar kafesi.

Arşa çıkar dumanı,
Dünyayı alır canı;
(Emre), görüp bilmiştir,
Bozulmaz hiç îmânı.

Zapteden : Galip Mansuroğlu, Selçuk Yaşaroğlu
Saat:21.15


21.12.1953