Sen terk etmedin kini,

Sana lâzımdır ilim,
Hiç sana etmez güman

Sen terk etmedin kini,
Takib etmedin dini,
Bu hâl götürmez seni,
Sen derviş olamazsın,

Seni tutmuştur kibir,
Yutmağa eyler cebir,
Sana ne eylesin Pîr…
Sen derviş olamazsın.

Daima işin hila (1),
Düşünüyorsun belâ,
Sana ne etsin Mevlâ…
Sen derviş olamazsın.

Sana ne etsin Mürşid…
O der ki; sözü işit!
Hâlinde durunğ (2) sabit…
Sen derviş olamazsın.

Haline edenğ (3) inat,
Perde dutanğ (4) katbekat
Aşktan edilirsin tard…
Sen derviş olamazsın.

Razı olduysan eğer,
Bu gama sen göğüs ger,
(Emre) sadakat göster,
Sen derviş olamazsın.


(1) Hila = hile.
(2) Durunğ = durursun.
(3) Edenğ = edersin.
(4) Dutanğ = tutarsın. 21.2.1946