Sen muhitsin her yeri,

Şükür, olduk biz müstesna,
Hesab etmeyi bırak,

Sen muhitsin her yeri,
Ey Hakikat Dilberi!
Seni seyretmek için
Feda etmeli seri.

Canı kim eder feda,
Sen ona Edenğ (1) edâ;
Sana âşık olanlar
Rahat etmez dünyada.

Kimine verinğ (2) kıllet,
Kimine verinğ (2) illet;
Yaradanım! hasetsin,
Senindir hep muhabbet.

Kim yapışsa ipine (3)
İstenğ (4) yanında döne;
Sever, fesat verirsin,
Bilirim sensin fitne.

Ele etsek muhabbet,
Ederlerse çok izzet;
Âşıkından gayriye
Ettirirsin dalâlet.

Biliriz, sensin Rahman,
Mekânındır cümle can;
(Emre) gayriye baksa
Bürününğ (5) olunğ (6) şeytan.

Muhabbet etse eğer,
Ateşten gömlek giyer;
Her yerde seni gören
Kâh kararlar, kâh över.


(1) Edersin.
(2) Verirsin.
(3) Senin ipine.
(4) İstersin.
(5) Bürünürsün.
(6) Olursun. 1.3.1946