Sen Hakkı bulmak istersen,

Göstermez yüzüm karası…
Âşıka fedadır canım,

Sen Hakkı bulmak istersen,
Hem âşık olmak istersen,
Canı feda etmek gerek,
Bu hak ile hak istersen (1)

O, Mansur gibi asıla,
Ayak altında basıla…
Bu söz, âşık olanlara:
Varıp “câmi” de yasıla. (2)

Âşıksan “Câmi” de yaslan,
Arkasından koş da paslan…
Bu ateşe girip de yan,
Onu kabul et de uslan.

Ben bu vücudu ettim saman,
Görünce kalmadı güman;
Canı Dosta teslim ettim,
Haram olsun bana cihan.

Ben bildim, cihandan geçtim,
Evvel ektim, şimdi biçtim;
Bu yola ereyim deyi
Gözümün kanını içtim.

Şükür olsun, gördü gözüm,
Sana ulaştı bu özüm;
Âşıkları irşad eder
Haktan gelen acı sözüm.

Yananlar der: bana bak!
Rahmediyor onlara Hak;
Sana deyim, sefil (Emre),
Dostu bul, vârını bırak.


(1) Emeğine, hakkına karşılık hak istersen.
(2) “Câmi” kelimesi burada, “âşıklar meclisi” mânâsında kullanılmıştır.