Sen gafletten uyanmadın,

Tebelleş etti yılanı,
Tutulur diyen dilimiz,

Sen gafletten uyanmadın,
Çok uyudun, usanmadın;
Yedi yıldır durmaz söyler,
Sözlerine inanmadın.

Hiç girmedi kulağına,
Ateş düşmedi yağına;
Bütün hâlin bir ip olmuş
Hep bağlanmış ayağına.

Seni kalkmağa bırakmaz,
Gözlerin o hale bakmaz;
Bu hâl ile aşk ateşi
Gelip o bağları yakmaz.

Hiç benliğin eksilmedi,
Bağlanmış ip kesilmedi;
Tuzak içinde duran kuş
Seyran hâlini bilmedi.

Kafesten kaçan kuşa sor,
Sor da bilgi etsin zuhur;
(Emre)! bu hal ile Dosta
Kavuşup zevk etmesi zor.


11.4.1947