Sen bu derdi bize ver,

Âşık istemez derman,
Âşık ister bu derdi,

Sen bu derdi bize ver,
Geç kalmasın, olsun er; (1)
Sana âşık olanlar,
Ah Dilberim, bunu der.

Hiç bu sözden ayrılmaz,
Böylece eder niyaz;
Senin yüzünü gören,
Gayriden duymaz avaz.

Her daim seni dinler,
Benliğine olan er;
Her vârını unutur,
Cânânım seni sever.

Görünce olur sarhoş…
Bundan gayri her hâl boş.
Eğer sen de âşıksan,
Seni ko, ateşe koş.

Sen seni Hakka değiş, (2)
Böylece olur gidiş;
Her vârını terk eyle,
(Emre), Dost ile seviş.


(1) Er = erken.
(2) Kendi varlığını terk et, onun yerine Hak gelsin, seni istilâ etsin. 8.10.1943