Sana lâzımdır ilim,

Havada uçan kuşlar,
Sen terk etmedin kini,

Sana lâzımdır ilim,
Olmak istersen salim,
Sen bir pîre ol teslim,
Bulmak istersen felâh.

Var, aşka ol giriftar,
Gece, gündüz eyle zâr,
Mâşûka, âşık arar,
Bulmak istersen felâh.

Sen razı ol bu yola,
Müşkillerin hallola,
Gönlüne firkat dola…
Bulmak istersen felâh.

Vazgeç varlıklarından,
Gönlünü etme zindan.
Hızır, elinden tutan…
Bulmak istersen felâh.

Sakın deme yazla kış,
Bir pîri bul da barış,
Hak dedi: gel bir karış…
Bulmak istersen felâh.

Kulağın duyduysa, git,
Bu sözü Haktan işit,
(Emre), sana bul mürşid,
Bulmak istersen felâh.


21.2.1946