Perde tutuştu yine,

Hasret eyledin Dilber!
Nazar etmiş yabancı,

Perde tutuştu yine,
Yanıyor döne döne;
Nidelim bu cihana,
Yandık, olduk nümune.

Dilber meydanda gezer,
Âşık gönlünü ezer;
Vakıt geldi, yaklaştı,
Âlem bizlere benzer.

Böyle emreyledi Hak,
Yakındır, attı şafak;
Perdeyi kaldırınca
Görenler der; hüvelhak!

Bu hâl bilinse eğer,
Şulesi cana değer;
Bu hâl vakitsiz olsa
Kardeş kardeşi döver.

Varlık bulmadan fenâ,
O nur çıkmaz ayâna;
Yüzünün şulesine
(Emre) nasıl dayana…


13.2.1946