Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)

Senindir bütün hüküm,
Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?

Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)
Göründü ileri, hem de berisi;
Yetiştirdin, ektin, harman olmuştur.
Görünecek birgün onun gerisi.

Dört yanına taştı ektiğin mahsul,
Kimisi reyhandır, kimisi de gül,
Biz kabrini toprak, taştan ararız,
Bildik: mesken oldu arıyan gönül.

Seni sevenlerde edersin karar,
Bilenler, kendinden, dönüp de arar;
Seni bilmiyenler, insan görürler,
Hem Settarsın, bildik, hem dahi Gaffar.

Her gözlerden görür mâneviyyetin;
Kolay gibi durur, anlamak çetin;
Bir devre gelir de olur âşikâr,
Yürüyüp geçilse bütün hikmetin…

Toplandık, geldik de ettik ziyaret
Cümlesi zarardır, budur ticaret.
Bu (İsmail Emre) gece ve gündüz,
Halil! seni, durmaz eder işaret.

Namrun:


(1) Bu doğuş, büyük mutasavvıf Halil Develi’nin (Çuvalgı) daki kabri ziyaret olunduğu sırada doğmuştur. 22.9.1950