Okunur senin adın,

Âşık gözü görecek,
Çıktım erik dalına,

Okunur senin adın,
Söylense gelir tadın;
Acep sana ne ettim,
Yürekten yaraladın?..

Ben sana dedim: Kerîm!
Acısını çekerim;
Senin için kanımı
Yeryüzüne ekerim.

Kandan yazılsın yazı,
Sana ederim nazı;
Tepelese ayaklar
Edemem itirazı.

Evvelden ettim ikrar,
Bilirim senden karar;
Canımı gaibetsen
Gözlerim seni arar.

Ben bakarım yoluna,
Canımı verdim sana;
Halimi bilmez kınar,
Kurban olmuşum ona.

Yüreğim durmaz ağlar,
Bu hâl eylemez zarar;
(Emre) canı ütüzdü, (1)
Çünkü oynadı kumar.


(1) Ütüzmek = kumarda yenilmek, utulmak. 30.6.1946