Öğdüğümüz: gönül şehri;

Çok şükür, bayram bizimdir,
Cemâli etse zuhur,

Öğdüğümüz: gönül şehri;
Girelim ordan içeri;
Bu âlemi terk eyleyip
Seyredelim biz Dilberi.

Orda vardır bağ ve bostan,
Daim bizi bekler sultan;
Bizlere burası haram.
Biz âşıkız, ora vatan.

Öğdüğümüz, değil cennet,
Bilenler, hiç etmez minnet;
O vatan âşıklarındır,
Sahip olur bütün millet.

Huri, melek durur divan,
Âşıkı bekler her zaman;
O kapıdan girenlere,
Hizmet eder vildan, gılman.

Giren, vârı verir hiçe,
Yok olanlar ordan geçe;
Herbiri bir bade tutmuş,
Candan geçen alıp içe.

Nasib etmiş bize Mevlâ,
Girenler orada kala;
Fakir (Emre) nin dilinden
O Dilber diyor: “essalâ!”.


26.11.1945