Nereden düştük hâle…

Bu aşk verildi bize,
Ne güzel bu eğlence…

Nereden düştük hâle…
Aşk, eyledi istîlâ;
Olur mu hiç kurtuluş…
Karâr eyledi Mevlâ.

Düşen bülbüller öter,
Yanar, dumanı tüter;
Çıkıp kaçmak istiyen,
Oluyor daha beter.

Sen de tutuldun bebek!
Benim çektiğimi çek;
Âhınla feryâdına
Yardım eylesin melek.

Böyle edildi karâr,
Nasîbeyledi Gaffâr;
Yanar da mum olursan,
Dönen pervâne arar.

Döndün domurcak güle,
Dinlersin güle güle;
Böyle emir edildi
İçten, bu (İsmâil)e.

Zapteden: Ekrem Özhatay, Şevket Kutkan
Saat:21.45


22.12.1953