Nerden tutulduk Hakka,

Gönülden sevenler, olur mu ayrı…
İnsandan doğan ilim…

Nerden tutulduk Hakka,
Yüzüne baka baka…
Kimisi çeker azap,
Bizi düşürdü zevka.

Yanar: sanki cehennem…
Yansın… etmeyiz sitem;
Hâl, sâhibine gerek;
Bilenler, bilmez elem.

Kendinden eder zuhûr;
Onlar bulamaz huzûr;
Yüzünü açsa Dilber,
Göstermez olur gurûr.

Benlik, etmiyor mu kör?
Kalkmazsa, nasıl görür…
Kurtardın bizi ondan,
Şükür Allahım, şükür…

Cennettir ferahımız,
Benlikten felâhımız;
(Emre)! sen etme sitem,
Lûtfetmiş Allahımız.

Zapteden: İ. Yöntem.
Saat:15.00


16.10.1960