Neler halk-eylemiş Hâlik,

Döküldü, kalmadı saçın, başında,
İdrâk-ettiğimi açamaz-oldum,

Neler halk-eylemiş Hâlik,
Denizlerde birçok balık;
Baksan, hepisi bir candır,
Zannederler kalabalık.

Hepisini gör: bir candır,
Tevhîd-eyliyen, insandır;
Bir göz ile seyredersen,
Görüp görülen: Rahmandır.

Lezzetini alır âşık;
Onlar uyumaz, uyanık;
Âdem yüzünden parlıyor,
Cihânı ediyor ışık.

Bu göz, görür, nasıl, acep…
İçinden mi çıkıyor hep?
Eğer anlaşılsa (Nokta),
Ne dîn kalır, ne de mezhep…

Onlar, ayrı ayrı yoldur,
Ordan yürüyenler, kuldur;
(Emre)nin kesret gördüğü:
Mahlûkaat-için usûldür.

Zapteden: İ. Yöntem, İ. Muallâ.
Saat:18.20


8.10.1960