Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,

Aşk bize oldu kısmet,
Yine bu aşk bastırdı,

Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,
Her yanında yılan, çıyan, aslan var;
Binde biri göremez onları hep,
Pehlivan ol, onlardan seni kurtar.

Bu yollarda pehlivanlık “yokluk”tur,
Geçerken her daim sen uyanık dur;
Gafil olma, gözünü aç, iyi bak,
(Tevhîd) kılıcını çal, onları vur.

Vur onları sen ol temelli rahat
Diri iken asla bulmazsın necat.
Tamamiyle yok ol ki sen bulasın…
Bu yollardan geçen düşünmez Hayat.

Senin aklın sana kurmasın tuzak,
Bu kapıdan girerken aklı bırak;
(Emre) söyler sözü her daim sana
Bu sözleri duyan yüz oluyor ak.


9.7.1944