Neden ağlar ah bu gönül?

(Bilen), hiç durmadan, eder imtihan,
Bâzâr-ı âlemdir: sanki bir mahşer…

Neden ağlar ah bu gönül?
Eğer gülse, açılır gül;
Kapıları harap gibi:
Edilmesi, zor, tenezzül.

İçindedir “hûri cinân”,
Onu ister bütün cihan;
Zannederler: âhirette;
Bulmak için, lâzım: (İrfan).

Dilde dönen âhirette;
İçine girecek “göğde”;
Bu dünyâda bulmıyanlar.
Boşboşuna düşer derde.

Burda yıkılsa duvarı,
Üryân eder, görür (Yâr)ı;
Canı – cana karıştırsa
Zerre kalmaz âhuzârı.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Zapteden : Neş’e Emre

Not: Bu doğuş da, yarım kalmıştır.


3.11.1953