Ne güzel bu eğlence…

Nereden düştük hâle…
(Gönül Sâhibi)nin, bilinmez adı,

Ne güzel bu eğlence…
Oynuyor gündüz, gece;
Yârab! bu nasıl mektep:
Yazısı, olmaz hece.

Hiç okunmaz, görmeden,
Canı kurban vermeden;
Hoca, ilim öğretmez,
Yüzü yere sürmeden.

Dâhil olduk sınıfa,
Gamdır, görünür sefâ;
Beni öldürmek ister,
Gönül de umar vefâ.

Ona teslîm oldu can,
Kurtulmak, olmaz imkân;
Yüreğimi yarıyor,
Diyor: ettim imtihan.

Dayan ey kalbim, dayan!
Sabret, olursun insan;
Celâle tahammül et,
Öbür yüzüdür Rahman.

Sırrı kimseye deme,
Versin şahâdetnâme;
İşit (İsmail Emre)!
Neler etti Âdem’e…

Zapteden : Fuzûle Emre, Ekrem Özhatay
Saat: 18.15

Not: Bu doğuş, Emre’nin torunu İsmail, hoppalada sıçrarken doğmuştur.


22.12.1953