Ne eyledin sen bizi…

Yârın baygın gözleri,
Yârım içinden bakar,

Ne eyledin sen bizi…
Yüreğe verdin sızı;
Yeryüzüne düşürdün
Devran eden yıldızı.

Cümlesi âşık arar,
Biribirinden sorar;
Gözlerimiz görünce
Meydana çıktı esrar.

Parlarlar mercan gibi,
Hepisi bir can gibi;
Âşıka görünürler
Soyunmuş üryan gibi.

Nasıl etsem âşikâr…
Korkarım olur zarar;
Bu, vakitsiz olursa,
Bu hâl, göreni yakar.

Görenler, olur kurban,
Ömrünü eder bir an;
Bu (Emre) bekleyince
Mercan edildi ihsan.


6.1.1946