Kurban olmuş canımız,

Dizilmişler kara kara,
Güvenilmez rengine,

Kurban olmuş canımız,
Böyledir zamanımız;
Kolay kolay bilinmez
Aşk ile irfanımız.

Her bilgi olur siper,
Görünmez olur Dilber;
Her varlıktan geçmiyen,
Dilberi görmek ister.

Muhammed, olmuş misal,
O isteyince visal,
Yoldaş oldu Cebrail,
Perde olmuştu hayal.

Der: ben burda yanarım,
Geçemem, çünkü vârım;
Burdan öte gidersem,
Müsâde etmez Yârım.

Muhammed der: burda dur,
Geriden sen tut huzur;
Aşk yoldaş olmayınca
İleri varması zor.

Aşk yoldaştır ezelî,
O gösterir güzeli;
(Emre) yoldaş olunca
Kabul etti Develi. (1)


(1) Büyük mutasavvıf Develioğlu Hâfız Halil Efendi merhum. 30.3.1947