Kimisi güvenir mala,

Terkeylemeyince bu malı, mülkü,
Kâh çıkarsın gözönüne,

Kimisi güvenir mala,
Kimisi yapışır dala,
Bütün varlık burda kala…
Senden başka sevdiğim yok.

Kimi güvenir dünyaya,
Baki kalacakmış gûya…
Kime gülmüş doya doya…
Senden başka sevdiğim yok.

Kimi güvenir kuvvete,
Vücudunda olan ete,
Kimi güvenir cennete,
Senden başka sevdiğim yok.

Kimi güvenir evine,
Kendini yiyen devine,
Ölür sevine sevine…
Senden başka sevdiğim yok.

Kimi güvenir adına,
Beslediği evlâdına,
Bu mundar dünya tadına…
Senden başka sevdiğim yok.

Bütün varlık olur tebdil,
Döne döne olur zail,
Ne olursa, baki değil…
Senden başka sevdiğim yok.

Güvenirsen, bütün ölü,
Eğer bülbül, eğer gülü…
Durmadan uçuyor külü…
Senden başka sevdiğim yok.

Bilen, bunlara dayanmaz,
Dayanırsa, hiç uyanmaz,
Seni seven, bitmez, yanmaz…
Senden başka sevdiğim yok.

Neyi sevsem, gelir, geçer,
Harabolur, çürür, göçer,
Ecel suyu alır, içer…
Senden başka sevdiğim yok.

Hiç ölür mü seni seven,
Medheyleyip dilde öven?..
(Emre)! sevdiğine güven…
Senden başka sevdiğim yok.


26.6.1950