Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…

Bir yola uğradık, acep din midir?
Dökme su, değirmen, döndürmez derler,

Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…
Herkes kendisinin, cinsine çeker,
Aslına dönüyor, bütün herşeyler,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş,

Hazreti Mevlâ da, etmiştir senâ,
Yaratmış, seyreder, o kana kana,
Görmek istiyenler, bakar insana,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

İnsana söylenmiş: (Ahsen-i Takvîm),
Halledememiştir, her gelen âlim;
Bilenler, ediyor, (Âdem)i tâlim,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

İbret ile sen bak, yaradılmışa,
Bak (Âdem)de olan, göz ile kaşa,
(İsmi Âzam) yazmış ondaki başa,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

(Ehli zâhir) olan, kitaptan arar,
Hiçbiri anlamaz, her yerden sorar,
(Âdem)de görünür, Hazreti Gaffar,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

(Âdem)den bilinir, irşad eden (Rob), (1)
Birdenbire gören, oluyor meczup,
Dışarısı zarftır, içinde mektup,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

Bu Âdem varlığı, bilinmez esrar,
Âşıklara, ondan, görünür (Dîdar),
Tarif eyleyene, dünya olur dar,
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

(Âdem)i bilirler, bir (Âdem) ile,
Görmek istiyenler, ölmeden öle,
(Emre), razı oldu, hep güle güle…
Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş.

Zapteden : Zakir Akiz
Saat:9.40


(1) Adana ağzında (Rab) kelimesi, (Rob) olarak telâffuz edilir. 27.1.1952