“Kalûbelî” denberi,

Alan benim, satan benim,
Cânânım! yaktın bizi,

“Kalûbelî” denberi,
İkrar ettim Dilberi;
Ehli görsün, anlasın,
Hâlimdurur eseri.

Bu hâl geldi başıma,
Gördüm, gitti hoşuma;
Çifte gösteren ayna,
Gönül! bırak, taşıma.

Kırılsın, etme sitem,
Viran olsun cehennem;
Biz Muhammed elinden,
Meyhor olduk, aldık, dem.

Meyhorluk durmaz sürer,
Bize bakınca Dilber;
Nidelim, ayılırız,
Gayriyi sevsek eğer.

Böylece ettik ikrar,
Edemeyiz biz inkâr;
Gözünden gaib etse,
Bu (Emre) yanar, arar.


1.6.1947