Kaldırın siz mangalı,

Bildim deme, seni, bilmeyen taşlar,
O Âdem’den görünen Cânân imiş,

Kaldırın siz mangalı,
Dinleme kıylükali…
Kim bu aşka düşerse,
Ateşe döner hali.

Bu aşk ateşe benzer,
Düşen cihanı gezer;
Ateşe düşen âşık,
Gizli sırlardan sezer.

Gizli sırlar görülür,
Çünkü destur verilir;
İki cihanı gezer,
Uzak, yakın dürülür.

Uzaklar olur yakın,
Siz aşka düşün, bakın;
Bu sırrı bilmek için,
Canı elden bırakın;

Kimler kalmışsa canda,
Onlar kalmış gümanda;
Bu söz, bizden söylendi,
Misali var Kur’anda.

(Emre) Kur’an okusa,
Görür, canı yok ise;
Ömür ipliği biter,
Ateşten don dokusa.


25.2.1943